Tıp Öğrenci Bursu

Değerli meslektaşımız,

Şehrimizdeki tıp öğrencilerini maddi olarak desteklemek için burs komisyonu kurmuş bulunmaktayız.2023-2024 eğitim dönemi için en az 25 tıp öğrencisine burs vermeyi hedeflemekteyiz.

Bursun sürekliliği için Diyarbakır Tabip Odası’nın bağış hesabına katkıda bulunabilirsiniz.

Hesap adı: Diyarbakır Tabip Odası

İban:TR79 0001 5001 5800 7319 6478 14 ( Açıklama kısmına Burs bağışı yazmanızı rica ederiz )

Katkılarınız için teşekkürler.

 

Özelde bölgemizde genel olarak tüm ülkede yaşanan ekonomik kriz koşulları toplumun bazı kesimleri için daha da ağır şartlar oluşmasına neden olmaktadır. Sosyal adaletin olmadığı ülkelerde dezavantajlı ailelerin çocuklarının yüksek öğrenim görmesi sürdürülebilir olmayabilir. Bu durum tıp eğitimi gibi uzun ve maliyetli olan alanlarda daha da zorlaşmaktadır. Ekonomik zorlukların üstesinden dayanışmayla geleceğimize olan inançla Diyarbakır Tabip odası olarak bir burs kampanyası başlatıyoruz. Bu burs kampanyasıyla amacımız dezavantajlı durumdaki tıp öğrencilerine bir nebze de olsa nefes olabilmektir. Öncelik hedefimiz kentimizdeki tıp fakültesi öğrencileri olmakla birlikte ikinci hedefimiz kentimizden başka bir şehre tıp eğitimi için gitmiş olan geleceğin hekimleri ile dayanışmaktır. Bursiyer öğrenciler belirlenirken depremzede olma kriteri öncelik olarak değerlendirilecektir.

Bu kampanyamızın süreğen olması için başta meslektaşlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden destek bekliyoruz. Desteğin miktarı kadar düzenli olması da bu kampanyamızın başarısını etkileyecektir. İhtiyaç sahibi tüm öğrencilerin bursa ulaşmasının sağlanması ile kampanya amacına ulaşmış olacaktır.

Sosyal dayanışmanın toplumu ayakta tuttuğu gerçeğiyle; dayanışmanın incelik olduğu, sakladığımızın değil paylaştığımızın bizim olduğu bilinciyle herkesi kampanyamıza el vermeye davet ediyoruz.

 

İletişim Bilgileri

diyartabip.burs@hotmail.com

TLF: 05528352195