Yönetim Kurulu

Dr Elif TURAN  ( Başkan )

Dr Fırat AKENGİN ( Genelsekreter )

Dr Rezzan AKYEL  ( Veznedar )

Dr Laleş TUNÇ KARADAĞ ( Muhasip )

Dr Meryem HAN GÖKDEMİR  ( Üye )

Dr Nevdar BADEM KIRAN ( Üye )

Dr Ahmet BARAN  ( Üye )