Yönetim Kurulu

Dr Mehmet Veysi ÜLGEN  ( Başkan )

Dr Ahmet BARAN ( Genelsekreter )

Dr Muhammet CAN  ( Veznedar )

Dr Barış Can SALMAN ( Muhasip )

Dr Hicran İZCİ YILDIZ  ( Üye )

Dr Uğur IŞIK ( Üye )

Dr Derya BÜYÜKİŞİK  ( Üye )