Yönetim Kurulu

Dr Elif TURAN  ( Başkan )

Dr Mustafa Mesut KAYA  ( Genelsekreter )

Dr Evin Bahar TOY  ( Veznedar )

Dr Mustafa YAŞA  ( Muhasip )

Dr İbrahim Halil MERT  ( Üye )

Dr Sedat YİĞİT  ( Üye )

Dr Lezgin KIRAN  ( Üye )