SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL HAK.

6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği yasasının 13. maddesi gereği, odamız  Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 20-21 Nisan 2024 (Cumartesi – Pazar) günleri saat 10:00-17:00 arasında Diyarbakır Tabip Odası Füsun Sayek Toplantı Salonu’nda yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı taktirde, çoğunluk aranmaksızın 27 Nisan 2024 (Cumartesi günü) saat 13:00’da  Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans  Salonunda Genel Kurul Toplantısı ve 28 Nisan 2024 (Pazar) günü, saat 9:00-17:00 arası, Mimar Sinan Cad. İnka 4 Apt. Kat: 2 No: 6 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde bulunan odamızda yapılacak olup; gündemimiz aşağıda belirtildiği üzeredir.

Gündem

 1. gün (Cumartesi günü) saat:13:00’ da
  -Açılış
  -Divan Heyetinin Oluşturulması
  -Saygı Duruşu
  -Açılış Konuşması, Konukların Konuşması
  -Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının okunması, raporlar üzerine görüşmeler ve yönetim ibrası
  -2022 yılı tahmini bütçenin tespiti ve onayı
  -Kongre Karar tasarılarının görüşülmesi ve onayı
  -Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre Delegelerinin seçimi için adayların tespiti
  -Dilek ve Temenniler
  -Kapanış
 2. gün (Pazar günü) saat 8:30 – 17:00
  -Seçim Sandık Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin yerlerini almaları
  -Oda Yönetim kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre Delegelerinin seçimlerinin yapılması

Şeklinde planlanmasına karar verilmiştir. Siz değerli meslektaşlarımızın katılımını bekleriz.