İLHAN DİKEN MEZOPOTAMYA HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ -2 ŞİDDETİN…
Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı, Türk Tabipleri Birliği…
Sağlık emekçilerinin kesintisiz hizmeti sunması nedeniyle…