Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı, Türk Tabipleri Birliği…

ARTIK YETER!

  Biz işyeri hekimlerinin ücretleri tarihimizin en…