DEMOKRASİ OLMADAN SAĞLIK OLMAZ! BAŞTA SAĞLIK EMEKÇİLERİ OLMAK ÜZERE OY KULLANACAK YURTAŞLARI 14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİMLERİNDE TERCİHLERİNİ DEMOKRASİDEN, DEĞİŞİMDEN YANA KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Türkiye tarihinin en önemli ve en kritik seçimlerinden birine gidiyor. Bu seçim sadece belli bir süre için görev yapacak Parlamento’yu ve Cumhurbaşkanı’nı belirleme seçimi değil, giderek otoriterleşen iktidarın politikalarına ‘tamam mı’ ya da ‘devam mı’ seçimi olacak. Bu kritik yol ayrımında bu seçim hepimiz için tarihi bir seçim olma özelliğini taşıyor.

Bu kritik seçime giden süreçte iktidarın bütün muhalif odaklara yönelik her anlamda baskı uyguladığına, farklı illerde muhalefet güçlerine ve demokratik seçim ortamına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğine tanıklık etmekteyiz. Kaba ve şiddet içeren dili baskı aracı ve ideolojik aygıt olarak kullanmaktan imtina etmediği, dini değerlerin kullanıldığı, ötekileştirici dışlayıcı yaklaşımlar görülmektedir. Siyasal partilerin parasal kaynakları bakımından eşitsizlik, muhaliflere yönelik zorlaştırıcı düzenlemeler, medyanın orantısız kullanımı ve kaynakların şeffaf olmaması, kamu olanaklarının iktidardan yana kullanımı tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Sağlıklı seçim doğrudan seçim süreciyle, bu sürecin sağlıklı işlemesiyle ilişkilidir. Otoriter bir ortamda, eşitsiz koşullarda, demokratik çoğulcu bir süreç yaşanmamakta, seçim süreci sağlıklı işlememektedir.

İktidarın 21 yılda sağlık alanı başta olmak üzere hayatın her alanında yarattığı tahribatlar nedeniyle vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Mevcut iktidarın mimarı olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı  yarattığı çoklu krizlerle ömrünü uzatmaya çalışırken önce pandeminin, sonra depremin yükü altında tamamen çöktü. Depremzedelere aylardır su ve güvenli-sağlıklı barınma imkânı bile sağlan(a)madı.

Düşmanlaştıran, ayrıştıran, yoksullaştıran politikalar nedeniyle alım gücümüzü azaltan ağır bir ekonomik krizin ortasında, hepimizin gelecek kaygısı yaşadığı otoriter baskıcı bir ortamda seçime gidiyoruz.
Amed sağlık platformu olarak seçimlerde oy kullanacak tüm yurttaşlara hatırlatıyor ve öneriyoruz; Tüm bu gidişatı değiştirmek bizlerin elinde
*Oyumuza sahip çıkalım. Oyumuzu demokrasiden, barıştan, emekten, sağlıktan ve özgürlükten yana kullanalım.

*Sağlıklı bir seçim ortamı sağlamak açısından bütün yetkiler elinde olmasına rağmen tutum almayan anlayışları oylarınızla mahkum edelim.

*Oyumuzu kışkırtılmış sağlık talebini yaratan, hastayı tüketici/müşteri sayan politikalara son verecek, hastalara yeterli süre ayıracak düzenlemelerle, niteliği önceleyen çalışma koşulları sağlayacak sağlık politikalarına sahip partilerden/ittifaklardan yana kullanalım.

*Tercihimizi çalışanlarının değerini bilen, hakları için mücadele eden, örgütlenmenin önünü açan ve  mesleklerimizi piyasaya düşmekten kurtarıp onurumuzla yapacağımız koşulları sağlayacak anlayışlardan yana kullanalım.

*Oyumuzu kamusal bir sağlık hizmeti için sağlığa ayrılan bütün kaynakların kamu sağlık hizmetlerine ayırmayı vadedenlerden yana kullanalım.

*Tercihimizi herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, parasız ve anadilinde sağlık talep edenlerden yana kullanalım.
14 mayıs 2023 genel seçimlerinde başta sağlık emekçileri olmak üzere oy kullanacak tüm yurttaşların sağlıkları ve gelecekleri için demokrasi olmadan sağlığın olmayacağı bilinciyle tercihlerini çoğulcu Demokrasiden, değişimden yana kullanmaya çağırıyoruz.