Değerli Müstakbel Meslektaşımız;

Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun üye hekimlerden sağlanacak bağışlarla, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve deprem bölgesinden gelen öğrenciler öncelikli olmak üzere 2023-2024 eğitim yılında 10 ay boyunca sürmesi planlanan aylık 1000 TL’lik burs desteği sağlama kararının duyurulmasını takiben; odamıza beklediğimizin çok üzerinde, 900’den fazla başvuru oldu. Rekor sayıdaki destek talebi; sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, ekonomik krizin yoksul halk üzerinde etkilerinin daha çok hissedilmesi ve tıp eğitiminin masraflı olmasından kaynaklanmaktadır.

Başvuran müstakbel meslektaşlarımızın evrakları burs komisyonumuz tarafından titizlikle incelendi. İnceleme sonrası önceden belirlenen kriterler dikkate alınarak ve meslektaşlarımızın odamıza sağladığı olanaklar sonuna kadar zorlanarak 51 müstakbel meslektaşımıza burs verilmesi kararlaştırıldı.

Büyük emek ve fedakârlık gerektiren uzun tıp eğitimi sürecinde, ülkenin içerisinden geçmekte olduğu ağır ekonomik krizin yarattığı zorlukları bir nebze de olsa beraber rahatlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Geleceğimize, emeğimize, özlük haklarımıza sahip çıkmak için, daha iyi bir sağlık ortamı ve halkın sağlık hakkı için mücadele verirken aynı zamanda müstakbel meslektaşlarımızın yaşayacağı her türlü zorlukta bilgimiz, deneyimimiz ve elimizdeki tüm olanaklarla daima yanlarında olacağız. Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, hekimlik değerlerine hep beraber sahip çıkarak, ekonomik zorlukları da dayanışmanın gücü ile beraber aşacağız.

Bu vesile ile oda üyesi olan meslektaşlarımızı ve gönlü olan herkesi, olanaklarımızın yetersizliğinden dolayı ihtiyacı olmasına rağmen destek olamadığımız diğer müstakbel meslektaşlarımıza da burs olanağı oluşturmak ve bunu süreğen hale getirmek amacıyla, odamıza destek olmaya çağıyoruz.

Bursa hak kazanan asil ve yedek adaylara ulaşılmıştır.

DTO Burs Komisyonu