Girdi yapan admin

Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur!

 En son ilimizde aralarında odamızın yönetim kurulu üyesi Dr Kasım Kanan’ın da bulunduğu üç aile hekiminin sözleşmesi yine haksız hukuksuz ve keyfi uygulamalarla fesh edildi. Sözleşme feshi, son dönemdeki 1. basamak sağlık hizmetinde ve aile hekimliklerinde yaşanan sorunlara  ilişkin bugün saat 12:30’da Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü önünde  Diyarbakır Tabip Odası, SES Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır […]

TTB ve DTO Heyeti Diyarbakır İl Sağlık Müdürü ile görüştü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir ve Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Kasım Kanan’dan oluşan heyet, 19 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar ile bir görüşme yaptı. Diyarbakır’da […]

Basına ve Kamuoyuna

Son dönemde yaşanan derin ekonomik siyasal ve toplumsal krizler kapitalist modernitenin iskeletini belirgin bir şekilde tekrar açığa çıkardı. Kârı maksimize etmeye çalışırken iktidarın kendini içinde şekillendirdiği ulus devlet ve sınırsız teknik kullanımını destekleyen endüstriyalizmden oluşan bu iskelet özellikle kriz dönemlerinde vahşi ve yıkıcı bir karaktere bürünürken, önüne çıkan bütün değerleri  yok sayarak, doğa ve toplum […]

Basına ve Kamuoyuna;

DTK eş başkanı ve Hakkâri milletvekili Leyla Güven’in 8 Kasım 2018’de başlattığı açlık grevi, 16 Aralık 2018 ve 1 Mart 2019 günü tespit edebildiğimiz kadarıyla 90 hapishanede 3065 mahpusun katılımı ile Türkiye’nin temel insan hakları meselesi haline gelmiştir. Son olarak 30 Nisan’da 15 mahpus,  10 Mayıs tarihlerinde 15 mahpus olmak üzere toplam 30 mahpus açlık […]

Artan Aşı Reddi ve Güncel Tehlike: KIZAMIK

Bilindiği gibi Aşılar, aşıyla önlenebilir hastalıklar ve buna bağlı ölümlerin düşmesine katkı sağlayan en önemli halk sağlığı başarılarından biri olmuştur. Sunulan sağlık hizmetlerinden bağımsız olarak bebek ölümlerinde yaşanan dramatik azalma, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli araçlardan bir tanesi olan aşıların etkin ve yaygın kullanılması sayesinde gerçekleşmiştir. Günümüzde Aşılar sayesinde Bebekler ve Çocuklar daha az ölmekte, daha […]

Basına ve Kamuoyuna;

90 cezaevinde 3044 mahpus ve cezaevi dışında 18 kişinin katılımı ile devam eden açlık grevi eylemi sonlandırılmıştır. Açlık grevi yapanların kaybettikleri besinlerin yerine konması ve normal beslemeye geçiş belli kuralları gerektirmektedir. Uzun süre aç kalmış olanların yeniden beslenmeye geçiş süreçleri özenli bir yaklaşım gerektirmektedir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bu yaklaşım ve yeniden beslenmeye geçişin gerektirdiği […]

Üzgünüz Öfkeliyiz

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir meslektaşımızın avukat olan eşini kurşunlayarak öldürdüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Avukat Müzeyyen Bolu’nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kuşkusuz yaşanan olayda sorunları şiddet ile çözmenin ve kadına yönelik şiddetin toplumsal kültürde giderek daha fazla yer bulmasının etkisi vardır. Ancak failin bir hekim olması olayın vahametini bir kat daha arttırmaktadır. Hekimlik, […]

Açlık Grevleri Sürerken TTB Olarak Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’deki 90 cezaevinde 6 ayı bulan sürelerde devam etmekte olan açlık grevleriyle ilgili olarak, hekim tutumunun nasıl olması gerektiğini ve ilgili uluslararası belgeleri bir kez daha hatırlattı. TTB Merkez Konseyi, açlık grevinin aşamalarıyla ilgili olarak hekimlere yol gösterici olabilecek belgeler ile dikkat edilmesi gereken tıbbi konular, açlık grevi yapmış […]

SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR

‘’SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR” DİYEN TTB ONURUMUZDUR!   Türk Tabipleri Birliği (TTB) 6023 sayılı kanun ile kurulmuş bir meslek örgütüdür. Kuruluşundan itibaren halkın sağlığını korumak ve iyileştirmek için çabalamış, kötü hekimlik uygulamalarının takipçisi olmuş ve iyi hekimlik değerlerini her zaman ve her koşulda savunmuştur. Bir meslek örgütü olmanın ötesine geçerek demokratik bir kitle örgütü […]

Basın Açıklaması

  TÜRKİYE CEZAEVLERİNDE DEVAM ETMEKTE OLAN AÇLIK GREVLERİ YAŞAMI TEHDİT EDİCİ  BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR! 8 Kasım 2018 yılında milletvekili Leyla Güven’in cezaevlerinde ek bir cezalandırma yöntemi olarak yaygın biçimde uygulanmakta olan ve sağlık açısından çok olumsuz sonuçları olduğu bilinen izolasyona son verilmesi talebiyle başlattığı açlık grevleri tespit edilebildiği kadarıyla 3000 civarında açlık grevcisi  ile devam etmektedir. 1 […]