AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 7440 sayılı Kanun ile vergi borçları ile birlikte birçok kamu alacağının yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Yapılandırılacak borçlar içine Tabip Odası üyelik aidatları da dahil edilmiştir.

Bu çerçevede, 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait üyelik aidatlarını faizsiz ödemek ve yapılandırmak isteyen meslektaşlarımızın 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılmak ve toplam aidat borcunun ilk taksiti 30 Haziran 2023 tarihine kadar ödenmek kaydı ile toplam aidat borcu azami 6 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu durumda, 2022 yılı ve önceki dönem aidatlarına faiz veya gecikme zammı uygulanmayacaktır.

31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılmaması veya başvuru yapılmış olmasına rağmen taksitlerin ödenmemesi halinde, aidatların yasal faizi ile tahsiline devam edilecektir.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın, aşağıda örneğini paylaştığımız dilekçe örneğini, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamıza iletmesi gerekmektedir. Dilekçelerinizi, e-posta, posta, faks aracılığıyla veya elden iletebilirsiniz.

Dilekçenin e-posta, posta ve faks yoluyla iletilmesi hainde dilekçenin işleme alındığı konusunda teyit alınması önemlidir.

Borçlarınızı odamızda kredi kartı ile banka havalesi yolu ile ödeyebilirsiniz

DİYARBAKIR TABİP ODASI

 

 

Dilekçe örneği

Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığına

12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7440 sayılı Kanun ile getirilen üyelik aidatlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik haktan yararlanmak, 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidatlarımı faizsiz ödemek istiyorum.

Toplam borcumun 6 eşit taksit halinde yapılandırılmasını talep ediyorum.

Bilgilerinize sunulur. …/…./2023

Dr. :
Tel :
Mail :
Görev Yeri :