EMEĞİMİZ, ÖZLÜK HAKLARIMIZ VE HALKIN SAĞLIK HAKKI İÇİN 29 MAYISTA ANKARADAYIZ!

Siyasal iktidarın sağlık politikaları nedeniyle Sağlık sistemi alarm vermektedir.  Sağlıksızlık üreten bu sağlık sistemi toplumun sağlığa erişiminde çok ciddi sorunlar yaratmaktadır. Mevcut durum tüm sağlık çalışanlarının hem de halkın sağlığını tehdit eder boyutlara varmıştır. Evlerde oluşan sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen randevular, gittikçe artan kalemlerle cepten ödemeler, kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemeler ile özel hastanelere teşvik, sağlıkta eşitsizlik tüm topluma “artık yeter” dedirtmiştir.

Pandemi dönemi boyunca olağanüstü koşullarda çalışan, kayıplar veren, COVİD-19 nedeniyle yaşanan kayıpları meslek hastalığı sayılmayan sağlık emekçileri ciddi bir tükenmişlik içindeler.

Uzun süredir sağlıkta yürüttüğümüz mücadele sonrası çeşitli vaatlerde bulunan iktidar ne yazık ki bizi şaşırtmamış; zaten yetersiz olan bu vaatlerinin bile hiçbirini yerine getirmemiştir. Ne özlük haklarımızda bir iyileşme yapılmış ne sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracak önlemler alınmış, halkın sağlığını önceleyen politikalar yaşama geçirilmemiştir.

Bizleri yoksulluk sınırının altına mahkûm edenler, emeklileri açlık sınırının altında ücretlerle yaşamak zorunda bırakanlar, sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarını kölelik koşullarında çalışmaya zorlayanlar, sağlık çalışanlarını dillerindeki şiddetle anıp her gün şiddetle karşı karşıya bırakanlar “Sağlık için üzerimize düşen bu” diyorlarsa; bizim üzerimize düşen de emeğimize, geleceğimize, sağlığımıza, doğasıyla, insanıyla, hayvanıyla içinde yaşadığımız bütünün yaşam hakkına sahip çıkmaktır.

“Haklarımızı alana kadar mücadeleyi daha da yükselteceğiz” demiştik, sözümüzün arkasında duracağız. Haklarımızı alabilmenin yolunun hep birlikte, yılmadan mücadele etmekten geçtiğini iyi biliyoruz, dün yaptığımız gibi bugün de mücadeleye devam ediyoruz. Bu kapsamda; 29 Mayıs’ta Ankara’da “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” Mitingi’nde tüm sağlık emek-meslek örgütleri olarak el ele, omuz omuza, tüm yurttaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanından giderek Ankara’yı kendi rengimize, beyaza boyayacağız. Biz işyerlerinde yaşam için, sağlık için verdiğimiz emeği o gün tüm haklarımız için, toplumun sağlık ve sosyal hizmet hakkı için yan yana getirecek, mücadelemizi büyüteceğiz. Biliyoruz, dönüştürme gücümüz var. Haklarımızı alana kadar, her canlı nitelikli ve sağlıklı bir yaşama erişene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

 

Sesimizi duyurmak, hak ettiklerimize ulaşmak için tüm sağlık meslek örgütleri ve emekçilerini 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” mitinginde buluşmaya çağırıyoruz. Buradan topluma da çağrımızdır, gelin hep birlikte sağlığımıza, yaşamlarımıza sahip çıkalım. Taleplerimiz sizin için, hepimiz için.

 

AMED SAĞLIK PLATFORMU