Herhangi Bir Yerde Çalışmayan, Sadece Kamuda Çalışan Hekimler İçin: 443.00 TL

Özel Muayenehanesi Olan, Özelde Çalışan Veya İşyeri Hekimliği Yapan Hekimler İçin: 708.00 TL

Asistan Hekimler İçin: 218.00 TL

 

Kanuni Zorunluluk

6023 sayılı kanun uyarınca Türkiye’deki bütün tabip odalarının verdikleri hizmetler için üyelerden alınan aidatlar her yıl TTB tarafından belirlenmektedir.

Faiz
Geçmiş yıllara ait aidat borçları için faiz hesaplanmaktadır. Bu uygulama kanun gereğince bir zorunluluk olup; hiç bir meslek örgütünün faiz almamak, iskonto yapmak, aidat borcunu affetmek, verilen hizmetler için belirlenmiş ücretleri almamak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Her yıl için o yıl içerisinde ödeme yapılması durumunda o yılın aidatına faiz uygulanmamaktır.