Değerli Müstakbel Meslektaşımız; Diyarbakır Tabip Odası…